TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0403
Felkészítés referencia intézményi feladatok ellátására a debreceni Ady Endre Gimnáziumban

 

A hazai támogatott projektek adatai megtalálhatók a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapján, a TÉRKÉPTÉR alkalmazás segítségével:

http://www.terkepter.nfu.hu/

Az Ady Endre Gimnázium, mint sikeresen előminősített Referencia intézmény a projekt megvalósítása során a nevelőtestületet, az iskolavezetést, a vállalkozó mentortanárokat felkészíti a Referencia intézmény szolgáltató feladatainak ellátására, a Debreceni Egyetem és a Nyíregyházi Főiskola külső gyakorlóhelyi feladatainak megvalósítására. Segít a jó gyakorlatok adaptálásában, társintézményeknek való átadásában, újabbak készítésében és a referencia iskolai regionális hálózat kiépítésében.
Az intézményi fejlesztési terv

A képzések fotódokumentációja

Felkészítés a mentorálás mesterségére, 2012.08. 23-25. (Tantestületi)
     
     
     
Informatikai ismeretek pedagógusoknak. Irodai szoftvercsomagok (Office) alkalmazása az oktatásban, 2012.08. 23-25. (Tantestületi)
     
     
     
     
PR-tevékenységek és célirányos kommunikáció, 2012.08.27-28. (Dobránszky Sándor)
Intézményi csoport felkészülése felsőoktatási gyakorlóhely funkció vállalására, 2012. 09.15. (Dobránszky Sándor, Vályiné Dömötör Katalin)

Vezetők felkészítése a referencia-intézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatokra. Érzelmi intelligencia fejlesztés. 2012. 09.20-22. (Dobránszky Sándor, Kovács Imréné, Rózsavölgyi Gábor)

     
     
     
Szaktanácsadás, 2012. 09.25. (Kovács Imréné, Rózsavölgyi Gábor, Fitosné Farkas Eszter)
   
Felkészítés referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására, 2012.09.28-29. (Kovács Imréné, Rózsavölgyi Gábor)
   

Intézményközi, horizontális tanulás megszervezésének segítése. Hálózati együttműködések, kapcsolatok. 2012.10.26-27. (Bécsi Orsolya, Dobránszky Sándor, Kertiné Szakáll Anna)

 
Gyakorlóhelyi mentori felkészítés, 2012. 10.29-11.04. (Kónya István, Peternainé Juhász Zsuzsanna, Simon Andrea)