Intézményi fejlesztési terv
1. Projekt előkészítés költségei          
                      -   Ft
2. A projektmenedzsment költségei          
              600 000 Ft
3. A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos költségek          
az intézmény belső szakmai közreműködőinek fejlesztési tevékenységei          
      Óradíj Óraszám  
irányító teamben végzett tevékenység              10 000 Ft 20     200 000 Ft
belső szabályok kidolgozása              10 000 Ft 20     200 000 Ft
belső szakmai műhelymunkában részvétel              10 000 Ft 20     200 000 Ft
eljárásrendek, szakmai dokumentumok kidolgozása a "jó gyakorlatok" átadására és a folyamat minőségbiztosítására              10 000 Ft 30     300 000 Ft
4. A célcsoport számára biztosított támogatások          
Képzéshez szükséges anyagköltség                   400 Ft
5. A projekt megvalósításához igénybe vett szolgáltatások          
Továbbképzések, felkészítések          
  Ajánlott létszám óraszám Költség egy főre Tervezett létszám  
Felkészítés referencia-intézményi szolgáltatás szervezeti feltételrendszerének kialakítására 2-5 fő, ebből 1 vezető 15          40 000 Ft 2       80 000 Ft
Referenciaintézményi mentorpedagógusok felkészítése Legalább 3 fő (akár tantestületi) 30  T  15     600 000 Ft
Intézményközi, horizontális tanulás megszervezésének segítése 3-5 fő, ebből 1 vezető 15          40 000 Ft 3     120 000 Ft
Referenciaintézmény kínálatának szakszerű és eredményes megjelenítését segítő felkészítés 1-3 fő, ebből 1 vezető 15          40 000 Ft 1       40 000 Ft
Vezetők felkészítése a referenciaintézményi szerepkörből adódó új irányítási feladatokra 3 fő 30          80 000 Ft 3     240 000 Ft
Felkészülés a felsőoktatási gyakorlóhelyi feladatok ellátására 2-4 fő 8          20 000 Ft 2       40 000 Ft
Gyakorlóhelyi mentori felkészítés 3-4 fő 60        160 000 Ft 3     480 000 Ft
Választható képzések          
Felkészítés IKT kompetenciákat fejlesztő eszközrendszer alkalmazására, benne felkészítés a tanulói laptopprogram gyakorlatának átadására  tantestületi 30  T  15     600 000 Ft
           
szaktanácsadói támogatói szolgáltatás          
      Óradíj Óraszám  
               10 000 Ft 4       40 000 Ft
6. Egyéb szolgáltatások          
              180 000 Ft
7. Eszközbeszerzés          
           1 599 600 Ft
8. Egyéb, a projekt végrehajtásával összefüggő (általános költség)          
              480 000 Ft
Összesen  6 000 000 Ft