Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Hit és erkölcstan tájékoztató nap 2021

Tisztelt Érintett Szülők, Diákok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a 2021/2022. tanév 7. és 8. osztályosai és szüleik számára a vírusvédelmi veszélyhelyzetre, illetve a digitális munkarendre tekintettel honlapunkon keresztül szervezzük meg a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet szerinti tájékoztatást, amelyen a Debrecenben hitéleti tevékenységet folytató egyházi jogi személy írásban meghatalmazott képviselője tájékoztatást adhat az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstan oktatást milyen módon szervezi meg.

Amennyiben valamelyik egyházi jogi személy képviselője a rendelet szerinti tájékoztatón nem tud megjelenni, az igazgatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az egyházi jogi személy által rendelkezésére bocsátott, hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó papíralapú dokumentumokat, illetve jelen körülmények között a digitális anyagokat a szülők megismerjék.

Az igazgató március 16. és március 31. között az egyházi jogi személytől kapott tájékoztatás alapján az iskola honlapján és a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza a következő tanévben a hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló egyházi jogi személyek megnevezését és az iskola székhelye, feladatellátási helye szerint illetékes képviselőjének nevét, címét, ennek tényéről értesíti az egyházi jogi személyt.

You are here