Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Négy évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló művészeti osztály emelt szintű drámai  képzés

A képzés célja: A tanulók a nyelvi előkészítő év alatt (9/Ny évfolyamon) olyan biztos alapokat szerezzenek az angol nyelvből, amelyekből építkezve a képzés végére esélyük lehessen az emelt szintű érettségivel megszerezhető nyelvvizsgára. A képzés során alapos, elmélyült ismeretekre tehetnek szert a művészeti és a humán tárgyakból, személyiségük, kreativitásuk, tehetségük, kapcsolatteremtő képességük dinamikusan fejlődhet. Szeretnénk, hogy a dráma és tánc tantárgybó majdan érettségi vizsgát tegyenek.

A nyelvi előkészítő évfolyam programja:
A 9/Ny éven speciális óraterv alapján folyik az oktatás-nevelés. Heti 10 nyelvóra angol nyelvből, 8 óra olasz nyelvből, 3 óra informatika, matematikából és magyarból szinten tartás, valamint dráma és tánc képességfejlesztő órák, amelyek megalapozzák a későbbi speciális művészeti képzést.

A 9-12. éven az angol főnyelv heti óraszáma 5-5-3-3 lesz (5 év alatt 924 óra), az olaszé heti 3 óra. Az igények és lehetőségek figyelembe vételével az osztályból két nyelvcsoport szervezhető. Az idegen nyelvű kommunikációs képességüket angol nyelvű dráma játék keretében fejleszthetik tovább a tanulók.

A képzés tartalma:
Az intenzív nyelvi és informatikai képzés után törekszünk arra, hogy a művészeti tantárgyakat a diákok összefüggéseiben tanulják, így - főként az utolsó két évben - lehetőség nyílik arra, hogy egy-egy kor történelmének tanulása során megismerkedjenek ugyanezen kor művészetével is (drámatörténet, irodalom, zene, képzőművészet stb.). A humán tantárgyakból: irodalomból és történelemből emelt óraszámban készülhetnek az emelt szintű érettségire, amennyiben ilyen fakultációt választanak.

Elvárás, hogy angol nyelvből az érettségiig, vagy az érettségin komplex B2 (középfokú) nyelvvizsgát szerezzen a tanuló.

A drámai képzésben a tanulók a 9. évfolyamtól gyakorlati képzésben vesznek részt

  • beszédgyakorlatok
  • vers- és prózamondás
  • kreatív zenei gyakorlatok
  • drámajáték, színjáték
  • mozgás gyakorlatok

Ezek részben a kötelező, a kötelezően választható és a szabadon választható órakeretben zajlanak, valamint a Keleti István Művészeti Iskola - a KIMI órakeretében. Ezzel a plusz lehetőséggel tudjuk biztosítani a magas színvonalú drámás képzésnek azt a folyamatosságát, amit a több mint két évtized során az Ady megteremtett. Ez a képzés tehát kiegészíti a drámás oktatást-nevelést, minden felvett diák számára kérjük a beiratkozást. Az iskola helyi tagozatán csak adys diákok tanulnak, s ez a képzés térítési díj-köteles, (mint minden alapfokú művészeti oktatás).

A 9. osztálytól dráma és tánc tantárggyal bővül a képzés, melynek keretében színház- és drámaelmélet- és történetet, drámagyakorlatot tanulnak.

A 11-12. évfolyamon igyekszünk speciális képzést nyújtani az ének-zene iránt érdeklődő diákjainknak.

Idegen nyelvek:

Első idegen nyelv az angol.

Második idegen nyelv az olasz nyelv. A szintfelmérés alapján az osztályból két nyelvcsoport szervezhető. Ezek kialakításánál figyelembe vesszük a diákok és a szülők igényeit lehetőségeink szerint.

Kiket várunk:

Azokat a jó képességű, tanulni akaró diákokat, akik kedvet éreznek a személyiségük teljesebb megismeréséhez és kiteljesítéséhez, képességeik kipróbálásához, önmaguk sokoldalú megvalósításához. Olyan kommunikációval kapcsolatos illetve művészeti pályát képzelnek el maguknak, ahol gyakran kell 'fellépniük', megnyilatkozniuk. Pl.: színész, előadóművész, jogász, tanár, riporter, újságíró, menedzser stb. (De vannak a végzettek között orvosok, pszichológusok, közgazdászok, sőt fizikatanár is.)

You are here