Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Négy évfolyamos magyar - angol két tanítási nyelvű képzés

A képzés célja:
Felkészítés a kéttannyelvűs érettségi vizsgára és a továbbtanulásra, az angol nyelv felsőfokú elsajátítása. A tanulók angol nyelven tehetnek érettségi vizsgát az angol nyelven tanult tantárgyakból. (A kéttannyelvű érettségi feltétele,hogy legalább két tárgyból középszinten angolul érettségizzen a jelölt.)

A képzés tartalma:
A négyéves általános tantervű gimnáziumi képzéssel - a 9.Kny évfolyamtól eltekintve - lényegében azonos, attól csak az angol nyelv és az angol-amerikai civilizáció tantervi követelménye tér el. Négy tantárgyat angol nyelven csoportbontásban tanítunk: matematikát, történelmet,földrajzot és az angol-amerikai civilizációt.

A képzés szakaszai:
Előkészítő 9/KNy évfolyam:
A következő évek tanulmányainak megalapozása. Az angol társalgási nyelv, valamint az angol nyelven tanított tantárgyak szaknyelvének elsajátítása.

9-10. évfolyam:
Az angol nyelvtudás elmélyítése, négy tantárgy angol nyelven történő tanulása. A tanulók képességeinek kibontakoztatása, a továbbtanulási lehetőségek megismerése.

11-12. évfolyam:
Felkészülés a továbbtanulásra és a kétszintű érettségi vizsgára. A tanulók megválaszthatják, hogy az angol nyelven tanult tárgyak közül melyik két tárgyból fognak angolul érettségizni, s így speciális kéttannyelvűs érettségi bizonyítványt kapnak. Amennyiben az emelt szintű angol nyelvi érettségi osztályzatuk jeles (60 % feletti), és a két tárgyból legalább középszinten angolul sikeresen érettségiznek, úgy az 'C1' komplex (felsőfokú) nyelvvizsgának minősül. (A gyengébb eredmény  alapfokúnak.) Biztosítjuk az angol nyelven oktatott tárgyakból az emelt szintű érettségire való felkészítést magyar nyelven, igény szerint.
A második idegen nyelvet a 9. osztálytól tanulják a diákok, mely választható a német, francia, olasz nyelvek közül. Az igények és lehetőségek figyelembevételével az osztályból a hatosztályos képzéssel összevonva négy nyelvcsoport szervezhető.

Kiket várunk:
Azokat a jó képességű, tanulni akaró diákokat, akiknek még nincs határozott pályaelképzelésük, de magas szinten képzett diplomás szakemberek szeretnének lenni. Ajánljuk azoknak a tanulóknak, akik már általános iskolában is kedvvel és eredményesen tanulták az angol nyelvet, de még nem érték el az EU KER B1 szintet. Célunk a 10. év végére B2, az érettségire C1 szint elérése.

You are here