Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Négy évfolyamos nyelvi előkészítő évfolyammal induló emelt szintű nyelvi képzés

A képzés célja:
Érettségi vizsgára és továbbtanulásra való felkészülés. Két idegen nyelvből középfokú illetve felsőfokú nyelvismeret elsajátítása tekintettel az öt év alatt kapott 1032 első és 880 második nyelvi órára.

A képzés tartalma:
A kerettantervi gimnáziumi tananyag, az emelt szintű nyelvekből emelt szintű követelmény. A harmadik év végére az EU KER B1, a végzéskor KER B2 (középfokú komplex) nyelvvizsga szintjére érnek el. Elvárás, hogy a tanuló az érettségiig, vagy az érettségi vizsgán legalább komplex B2 (középfokú) nyelvvizsgát szerezzen.

Az emelt szintű nyelvi órák száma:
Az előkészítő 9/Ny évfolyamon speciális óraterv alapján folyik az oktatás-nevelés. Heti 13 (angol illetve német), illetve 5 nyelvóra a második (francia/angol/német/olasz - tanévenként változhat a rendelkezésre álló humán erőforrástól függően; tájékozódjon az aktuális tanév Felvételi tájékoztató füzetében!) nyelvből, 3 óra informatika illetve 2 óra matematikából és magyarból szintén a tartás valamint képességfejlesztő órák, mindennapos testnevelés.

A 9-12. éven mindkét nyelv óraszáma heti 5. A nyelvtanulás a diákok iskolában töltött óráinak a számát növeli, vagyis a tantervi követelmények a többi tantárgyból sem alacsonyabbak, mint az általános tantervű osztályokban. Az öt év alatt a főnyelvből és a második nyelvből annyi órát kap a diák, ami egyedülállóan sok a jelenlegi képzési rendszerben. Lehetőséget teremt a komplex C1-es nyelvvizsga megszerzésére is.


Kiket várunk:
Azokat a jó képességű, tanulni akaró diákokat, akik a nyelvtanulást fontosnak tartják, de eddig még nem volt lehetőségük az angol vagy német nyelv tanulására, illetve azt csak kevés ideig, alacsony óraszámban tanulták. Cél a főnyelvből a B2, a második emelt nyelvből a B1-es szint elérése.

You are here