Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Hatévfolyamos gimnáziumi képzés

A képzési cél:
A tanulókat továbbtanulásra készítjük, de úgy szervezzük 'életüket', hogy a tanulásra a természetes kíváncsiság, az érdeklődés, a megismerés öröme késztesse őket. Célunk az, hogy munkánk eredményeként tanítványaink szabadon, értően tudjanak bánni saját képességeikkel, adottságaikkal, igényeikkel és lehetőségeikkel. Ugyanakkor elfogadóan és nyitottan viszonyuljanak a mássághoz, a többi emberhez. A képzés szakaszai (a kerettanterv alapján):
7., 8. évfolyam: fejlesztési szakasz
9., 10. évfolyam: általános műveltséget megszilárdító szakasz
11.,12. évfolyam: általános műveltséget elmélyítő, pályaválasztási szakasz.

Idegen nyelvek:
Hetediktől kötelező nyelv az angol. Két különböző szintű csoportot,kezdőt és haladót szervezünk.
A második idegen nyelvet 9. osztálytól tanulják a diákok. Német, francia, olasz nyelvek közül választhatnak. A nyelvcsoportok kialakításakor igyekszünk figyelembe venni a diákok és  a szülők igényeit.
A 7-8. évfolyamon szabadon választható formában (délutáni órában) elkezdhetik a diákok a második idegen nyelvek valamelyikének tanulását. A legügyesebb, legszorgalmasabb diákok mindkét nyelvből nyelvvizsgát tehetnek az érettségi vizsgán.

A 7-8. évfolyamon természettudományi gyakorlatokkal igyekszünk érdeklődésüket felkelteni a természettudományok iránt. Az utolsó két évben számos fakultációs lehetőség (4-4 órában) várja a diákokat.

A számonkérés módja:
A hagyományos számonkérési formákat bővítettük, a 8., 10. és 11. év derekán úgynevezett helyi vagy belső vizsgákon vesznek részt a diákok, ahol az új érettséginek megfelelő formában (pl. projekt munka) vizsgáznak a diákok.
8. évfolyam:
írásbeli: angol nyelvből (központi)
szóbeli: angol nyelvből

9. évfolyam: írásbeli matematikából

10. évfolyam:
szóbeli: komplex vizsga történelemből és művészettörténetből

11. évfolyam:
szóbeli: magyar nyelv és irodalomból
szóbeli: egy szabadon választott természettudományos tantárgyból (biológia, kémia, fizika, földrajz)

Kiket várunk?
Azokat a tanulókat, akik készek és képesek tanulni és már érettek a középiskolai tanulmányokra.

You are here